شما اینجائید: خانه درباره ما Uncategorised دانلود سی پی یو
 1398 فروردين 01

دانلود سی پی یو

 قیمتهای سی پی یوت قطعات سرور اچ پی

hp سرورhp سرورhp سرورhp سرورhp سرورhp سرورhpسرورphسرور

CPU

2640----------------2515                                                                                              

2650----------------3185                                                                                                                                                

2660-----------"----3840                                                                                                                                    

2665----------------4045                                                                                                                                            

2667----------------4210                                                                                                                                      

2680----------------4545

2687W-------------6125                                                                                                                                               

2690----------------6060        

56xx:

E5620-------------- 380

E5640-------------- 550

X5650-------------- 415

X5660-------------- 815

X5670-------------- 850

X5675-------------- 1490

X5680---------------2195

X5690---------------3405

V2:

2603----------------615

2620----------------1125

2630---------------- 1790

2640----------------2530

2650----------------3355

2660----------------4060

2667----------------6160

2670----------------4565

2680----------------5085

E7-xxxx:

4820----------------3470

4830----------------4785

4850----------------7405

4870----------------10800


VJ:

1220----------------650

1230----------------775

1270----------------1080

1275---------------1115

E5-xxxx:

2403----------------600

2407----------------735

2420----------------1170

2430----------------1525

2450----------------2935

2470----------------2970

VJ:

2603----------------615

2609----------------885

2620---------------- 1115

2630----------------1725