دانلود سی پی یو

 قیمتهای سی پی یوت قطعات سرور اچ پی

hp سرورhp سرورhp سرورhp سرورhp سرورhp سرورhpسرورphسرور

CPU

2640----------------2515                                                                                              

2650----------------3185                                                                                                                                                

2660-----------"----3840                                                                                                                                    

2665----------------4045                                                                                                                                            

2667----------------4210                                                                                                                                      

2680----------------4545

2687W-------------6125                                                                                                                                               

2690----------------6060        

56xx:

E5620-------------- 380

E5640-------------- 550

X5650-------------- 415

X5660-------------- 815

X5670-------------- 850

X5675-------------- 1490

X5680---------------2195

X5690---------------3405

V2:

2603----------------615

2620----------------1125

2630---------------- 1790

2640----------------2530

2650----------------3355

2660----------------4060

2667----------------6160

2670----------------4565

2680----------------5085

E7-xxxx:

4820----------------3470

4830----------------4785

4850----------------7405

4870----------------10800


VJ:

1220----------------650

1230----------------775

1270----------------1080

1275---------------1115

E5-xxxx:

2403----------------600

2407----------------735

2420----------------1170

2430----------------1525

2450----------------2935

2470----------------2970

VJ:

2603----------------615

2609----------------885

2620---------------- 1115

2630----------------1725