شما اینجائید: خانه اخبار dl580g8 4890 v2
 1397 دی 27

dl580g8 4890 v2

HPSERVER DL580G8V2 4890V2

فروشویژه

e7-4890v2 / 128gbram/raid2gb / 4*1500w

 

 

WWW.HPSERVERHOME.IR